آموزش کاربردی نرم افزار CATIA

انجمن مهندسان مکانیک ایران (شعبه یزد) برگزار می نماید: آموزش کاربردی نرم افزار CATIA سر فصل مطالب •    آموزش نرم افزار Catia (محیط های Sketcher، Part Design، Assembly Design و Drafting) •    بررسی و توضیح در مورد برخی از قطعات […]