برگزاری گردهمایی روز مهندس

انجمن مهندسان مکانیک ایران، شعبه یزد همزمان با روز مهندس (گرامیداشت مقام خواجه نصیرالدین طوسی) گردهمایی مهندسان مکانیک را برگزار مینماید. اهم برنامه های مراسم به شرح زیر می باشد: نشست دوستانه مهندسان سخنرانی رییس انجمن مهندسان مکانیک ایران سخنرانی معاون […]