دوره کارورزی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان

شرکت دقیق طرح در اصفهان اقدام به برگزاری دوره کارورزی با نام “آموزش تئوری- عملی طراحی تأسیسات مکانیکی ساختمان ها به همراه کارورزی” برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک نموده است. برخی دوستان هم دانشکده ای که در این دوره […]